Publicaties

Publicaties waar ik aan heb gewerkt
Co-auteur van de brochure “Spelregels voor geslaagde samenwerking: publiek-private samenwerking in gebiedsontwikkeling: contractering als proces” uitgave AT Osborne.
COBOUW 2004 “PPS in gebiedsontwikkeling: smeerolie of wonderelixer?”
Artikel in ROM magazine over Saendelft. Mei 2006
Opsteller brochure 2007 met de titel “gebiedsontwikkeling begint achter de voordeur”
Diverse artikelen innovatieve ketensamenwerkingen (Co Green) en -risicomanagement in Building Business (2009/2011)
Diverse publicaties op de NLBW internetsite inzake gebiedsontwikkeling